อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

ประเภท ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 2.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.75
เงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน 3.75

        อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

ประเภท ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00
เงินกู้สามัญ 6.00
เงินกู้พิเศษ 4.75
%d bloggers like this: