ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

                เมื่อวันจันทร์ 4 มีนาคม 2567   สอ.อร. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เพื่อแถลงผลการดำเนินงาน และพบปะผู้แทนสมาชิก ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร