พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.อร.

พลเรือโทกิตติพงศ์ รุมาคม ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำกัด ประจำปี 2562 ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2562

ใส่ความเห็น