สอ.อร. ร่วมสนับสนุนเงินสมทบกองทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกำลังพล ร.ล.สุโขทัย ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

สอ.อร. สนับสนุนเงินสมทบกองทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกำลังพล ร.ล.สุโขทัย ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

          โดยมี น.อ.ชาติชัย ปัณฑรนนทกะ กรรมการ และ น.อ.พลกฤษณ์ เมฆขุนทด กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้แทน สอ.อร. ร่วมมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2566 ณ ห้องรับรอง บก.ทร. พระราชวังเดิม