พัชนี งามสังวร

Author's posts

งบแสดงฐานะการเงินอย่างย่อ เดือนกรกฏาคม 2565

07-65รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

จดหมายข่าวปีที่ 66 ฉบับที่ 3

จดหมายข่าว-3-2565

ประกาศโครงการเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ( Re-Loan ) และโครงการเงินกู้สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ

ประกาศเรื่องการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก

ประกาศเรื่อง-การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษา – ทุนเรียนดี คลิกที่นี่

แบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการส่งเสริมการเรียน คลิกที่นี่

ประกาศแจ้งปิดบริการ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

จดหมายข่าวปีที่ 66 ฉบับที่ 2

จดหมายข่าวฉบับที่-2

พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผช.ผบ.ทร. ประธานกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ พร้อมคณะ ฯ เข้าตรวจเยี่ยม สอ.อร. โดยมี พล.ร.ต.สกล สิริปทุมรัตน์ รองประธานพร้อมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2565

รายงานประจำปี 2564

หนังสือรายงานประจำปี-2564-แก้ไข_compressed

แจ้งเวลาปิดทำการ สอ.อร. ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

งบแสดงฐานะการเงินอย่างย่อ เดือนมีนาคม 2565

03-65-รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน