พิธีมอบทุนการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ลานเอนกประสงค์ กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี

ใส่ความเห็น